Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління запрошує на навчання

     Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління на базі кафедри екологічної безпеки організовує курси підвищення кваліфікації за 24-годинною програмою на тему: "Екологічна та промислова безпека при поводженні з відходами виробництва та споживання".

     Європейська інтеграція України потребує від держслужбовців центральної та місцевої виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад високого професіоналізму та компетентності в повсякденній діяльності, в тому числі і щодо охорони навколишнього природного середовища та поводження з відходами.

     В процесі навчання буде розглянуто основні принципи та пріоритети національної екологічної політики в сфері поводження з відходами, законодавче та нормативно-правове забезпечення, стратегічну екологічну оцінку документів державного планування, Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року, плани управління відходами, проблеми екологічно безпечного поводження з відходами, класифікацію відходів, єдність інформаційного простору в сфері поводження з відходами, життєві цикли відходів, утилізацію вторинної сировини, еколого-економічні проблеми у сфері поводження з відходами на державному, регіональному та місцевому рівнях.

     Після закінчення навчання слухачі отримають свідоцтво встановленого зразка про підвищення кваліфікації.
     Для держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування навчання безкоштовне.
     Курси відбудуться з 28 по 30 травня 2019 року у приміщенні Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корпус 2, м. Київ, 03035.
     Реєстрація слухачів - 28 травня 2019 р. о 9.30 год.
     Для комплектування групи необхідно до 27 травня 2019 р. надіслати заявку (e-mail: ekokaf@ukr.net, тел./факс 044-206-30-35), зазначивши прізвище, ім`я, по батькові, місце роботи, посаду, контактні телефони слухачів.

Заступник
директора Департаменту

Г.І. Гажієнко

 

Попередня сторінка