Мета природоохоронної діяльності полягає в досягненні оптимального балансу між шкідливими для довкілля наслідками,
що супроводжують розвиток суспільства, і потенційними можливостями природних ресурсів до самовідтворення.


Департамент екології та природних ресурсів є структурним підрозділом Полтавської обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

Департамент
утворюється Полтавською обласною державною адміністрацією, входить до її складу і на території Полтавської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань з охорони навколишнього природного середовища.

Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України.

Департамент у своєї діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також Положенням про Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації.

       Основні завдання Департаменту:

  • забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі на території Полтавської області.

Офіційним документом, що регламентує діяльність Департаменту, є Положення про Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації 22.01.2018 №49


Ваші пропозиції та зауваження надсилайте електронною поштою на адресу eko@adm-pl.gov.ua

 


УВАГА НАЙГОЛОВНІШЕ!!!

1. Новий коронавірус (2019-nCOV)! ПАМ'ЯТКА НАСЕЛЕННЮ!

2. Увага! проведення особистого прийому громадян скасовано до особливого розпорядження!

3. Події, коментарі, оголошення