Розвиток природно-заповідної справи є одним з найважливіших пріоритетів довгострокової державної політики.

    На виконання Указу Президента України від 14.08.2009 року № 611/2009 «Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні» на базі Канівського природного заповідника створено навчальний центр заповідної справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

    -проректором з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Університет) видано розпорядження від 04.09.2009 р. № 63 «Про створення робочої групи для підготовки ліцензійної справи»;
    -наказом ректора Університету від 18.12.2009р. № 829-32 створено «Навчальний центр заповідної справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка»;
    -23.12.2009 р. Канівський природний заповідник подав на розгляд та затвердження ректору Університету проект «Положення про навчальний центр заповідної справи» та проект штатного розпису навчального центру;
    -Канівським природним заповідником спільно із науково-методичним центром організації навчального процесу Університету підготовлена ліцензійна справа щодо надання послуг з підвищення кваліфікації в галузі заповідної справи;
    -в рамках виконання проекту ПРООН/ГЕФ «Зміцнення управління та фінансової стійкості національної системи природоохоронних територій в Україні» Канівським природним заповідником розроблена навчальна програма та навчальні модулі з основних напрямків діяльності в галузі заповідної справи, здійснена їх апробація на тренінгах і семінарах;
    -листом № 01/640-06 від 15.12.2009р. Університетом порушено клопотання перед МОН України щодо проведення ліцензійної експертизи надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації в галузі заповідної справи.

    У Навчальному центрі заповідної справи розроблені та апробовані тренінгові модулі для таких цільових груп:
    -інспекторів служби охорони установ ПЗФ України;
    -працівників відділів екологічної просвіти установ ПЗФ України;
    -економістів установ ПЗФ України;
    -місцевої влади;
    -природоохоронної громадськості.    
Тривалість навчання складає 102 години (3 кредити), які слухачі виконують протягом 10-14 днів.
   Орієнтовна вартість навчання – близько 1800 грн. (навчання, проживання, харчування, екскурсії)
    Кожний тренінг складається з блоків різних типів. Універсальні блоки однакові для всіх тренінгів. Це - соціально-психологічні основи спілкування, або «тімбілдінг», історія заповідної справи, творчі майстерні. Обов'язкові блоки являють собою основну складову семінару. Вони специфічні для кожної цільової групи та вміщують головні предмети навчання. Їм присвячується 60-80% навчального часу. Варіативні блоки дозволяють поглибити знання та навички учасників тренінгів, однак за обставин дефіциту часу не є обов'язковими до викладання. В залежності від специфіки аудиторії, рівня підготовки слухачів та особливостей їх потреб, варіативні блоки можуть змінюватися. Кожний блок розділений на сесії, які охоплюють окремі теми. Така дискретна структура тренінгового модуля дозволяє швидко адаптовувати його до конкретних умов проведення семінару, потреб та побажань аудиторії, а також дає можливість вносити корективи в розклад.

    Обов’язкові блоки за цільовими групами.

Інспектори служби охорони установ ПЗФ України:

-Правові аспекти охорони природи та заповідної справи.
-Складання документів та оформлення матеріалів з порушення режиму ПЗФ.
-Організація охорони природно-заповідного фонду.
-Тактика оперативної роботи.
-Необхідна самооборона Протипожежна безпека.

Працівники відділів екологічної просвіти установ ПЗФ України.

-Робота з засобами масової інформації.
-Музейна справа та організація візит-центрів для відвідувачів.
-Екскурсії та туризм.
-Особливості екопроствітньої роботи з дітьми та молоддю.
-Зв'язки з громадськістю.
-Основи фандрейзингу.

Економісти установ ПЗФ України.
-Державна політика в галузі заповідної справи.
-Залучення коштів до установ ПЗФ.
-Бухгалтерський облік та оподаткування.
-Фандрейзинг.

Місцева влада.
-Державна політика в галузі заповідної справи.
-Правові аспекти охорони природи та заповідної справи.
-Методика створення нових об'єктів природно-заповідного фонду.
-Біологічні основи охорони природи.

Природоохоронна громадськість.
-Правові аспекти охорони природи та заповідної справи.
-Методика створення нових об'єктів природно-заповідного фонду.
-Складання документів та оформлення матеріалів з порушення режиму ПЗФ.
-Тактика оперативної роботи.
-Еколого-просвітницька діяльність в заповідниках та національних парках.    

    Враховуючи актуальність вирішення природоохоронних проблем у регіонах, динамічне розширення мережі об'єктів природно-заповідного фонду України, а, відповідно, й збільшення потреб у кваліфікованих фахівцях заповідної справи, з метою забезпечення належного виконання Указу Президента України від 14.08.2009 року № 611 пропонуємо підвищення кваліфікації у навчальному центрі заповідної справи на базі Канівського природного заповідника.

Контактні телефони для більш детальної інформації:
(04736) 33047 - директор заповідника Чорний Микола Гаврилович.
(04736) 32991 - приймальня заповідника.