03 - 07 жовтня 2016 року в м.Харків відбудеться міжнародна науково - практична конференція «Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових і промислових відходів (еколого - соціальні, технічні та правові проблеми)» !!!

Метою конференції є висвітлення новітніх наукових розробок у сфері техногенно-екологічної безпеки, утилізації та переробки промислових і побутових відходів, розробка пропозицій та рекомендацій щодо забезпечення мінімізації негативного впливу на довкілля і здоров'я людини.

Організаторами конференції є: Харківська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; Український державний науково - дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення і охорони навколишнього природного середовища «УкрВОДГЕО»; ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища» НАН України, громадська організація «ЕКО»; Науково-виробниче об'єднання «Електр»; Національний університет водного господарства та природокористування.

До участі в конференції запрошуються представники органів державної влади та місцевого самоврядування, провідні науковці, бізнес - структури, які працюють у сфері поводження з відходами, установи, які працюють у галузі екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, природоохоронні громадські організації, ЗМІ.

На конференції планується приділити увагу теоретичним розробкам та прикладному застосуванню екологічних знань з наступних питань:

- законодавчі, організаційні та правові проблеми забезпечення екологічної та - техногенної безпеки;
- проблеми водокористування: підготовка питної і технічної води, очищення господарсько-побутових і промислових стічних вод, їх повторне використання - (нові технології, обладнання, прилади, матеріали і т. інш.);
- управління промисловими і побутовими відходами: нормування, переробка і - утилізація, екологічне супроводження виробничої діяльності;
- проблеми охорони атмосфери; методи і обладнання пилогазоочистки;
- енерго - і ресурсозберігаючі технології; виробництво нетрадиційних енергоносіїв;
- дослідження з питань державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки довкілля, екології та економіки природокористування;
- екологічні, епідеміологічні і соціальні проблеми регіонів та здоров'я людини;
проблеми стандартизації, сертифікації, ліцензування і якості в екології.

Фахові наукові статті будуть надруковані у науково-практичному журналі «Екологічні науки» (біологічні та технічні науки) та збірнику наукових праць «Проблеми законності» (юридичні науки, який індексований в 10 міжнародних науково-метричних базах даних). Тези доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.

За додатковою інформацією можна звертатися за електронною адресою:

kharkiv-konfer@i.ua
або за телефонами: (057) 704-06-45; 063-761-09-27; 095-33-29-147.

Контактна особа -
Маклакова Тетяна.

 

 

Попередня сторінка