Здійснення лісогосподарських заходів у полезахисних лісосмугах

          В зв’язку з великою кількістю звернень громадян, виробників сільськогосподарської продукції, сільських рад та райдержадміністрацій області про надання роз’яснень, щодо порядку проведення лісогосподарських заходів у захисних насадженнях (зокрема полезахисних лісосмугах), Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації (далі – Департамент) в межах наданих повноважень повідомляє наступне.

        Згідно з нормами пункту 4 Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 756), для поліпшення санітарного стану лісів здійснюються такі заходи:
       вибіркові санітарні рубки;
       суцільні санітарні рубки;
       ліквідація захаращеності;
       профілактика виникнення та поширення осередків шкідників і хвороб лісу, боротьба з ними та захист заготовленої деревини від шкідників і хвороб лісу.


       Згідно з нормами Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 756) і Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724 до складу комісії включається представник облдержадміністрації лише у разі призначення насадження до:
      - суцільної санітарної рубки (п. 30 Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 756);
       - лісовідновної рубки та застосування відповідних способів і технологій розробки лісосік (п. 29 Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724).


       Погодження обласної державної адміністрації на проведення запланованих лісокористувачами лісогосподарських заходів, передбачено лише для лісів, що входять до складу територій та об’єктів природно-заповідного фонду (п.13, 30, 35 Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 756).


      Відповідно до норм діючого законодавства України Департамент не має повноважень щодо надання роз’яснень, тлумачень норм права, порядку та способів застосування вимог Законів України та підзаконних нормативно-правових актів.


       Зважаючи на зазначене, повноваження Департаменту з порушених клопотань обмежуються згаданими вище нормативно-правовими актами.


       Додатково повідомляємо про наступне.

      Згідно з нормами, що визначені ст. 3 розділу II Закону України «Про меліорацію земель», – залежно від спрямування здійснюваних меліоративних заходів, визначаються такі основні види меліорації земель: гідротехнічна, культуртехнічна, хімічна, агротехнічна, агролісотехнічна.
       Відповідно до норм ст. 14 Закону України «Про меліорацію земель» – організація проведення агролісотехнічної меліорації земель та інвентаризації водоохоронних захисних лісових насаджень, забезпечення розроблення і впровадження нових технологій агролісотехнічної меліорації земель, поліпшення ґрунтово- кліматичних умов сільськогосподарських угідь, а також захисту водних об'єктів від виснаження і замулення шляхом створення полезахисних і стокорегулюючих лісосмуг входить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.


       Зважаючи на вказані вище норми Закону України «Про меліорацію земель», а також на відсутність нормативних документів та підзаконних нормативно-правових актів, що регламентують відповідну діяльність, для вирішення питань порушених по суті, а також з метою збереження лісового фонду Полтавщини (зокрема полезахисних лісових смуг, які в своїй більшості виконують ґрунтозахисні та протиерозійні функції), об’єктів дикої фауни (дикі тварини та птахи, які постійно або тимчасово перебувають у межах лісосмуг) та наведення порядку в даній сфері, Департамент рекомендує райдержадміністраціям, із залученням фахівців районних відділів агропромислового розвитку, органів місцевого самоврядування, представників територіальних громад, фахівців лісової галузі сільськогосподарських товаровиробників та громадськості розробити відповідні місцеві програми, першочерговим завданням яких має бути здійснення заходів з проведення інвентаризації лісосмуг.


       Щодо порядку планування та проведення лісогосподарських заходів у межах державного лісового фонду (згідно норм ст.4 Лісового кодексу України, – насадження лінійного типу площею більше 0,1га) пропонуємо звернутися до органу визначеного ст. 14 Закону України «Про меліорацію земель».

Начальник відділу земельних ресурсів та екомережі
М.М. Григор`єв

 

Попередня сторінка