ІІ міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Екологія. Довкілля. Молодь"

     Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, гармонійна взаємодія суспільства і природи, раціональне використання і відтворення природних ресурсів - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
     З цією метою 3-4 червня в м.Полтаві на базі Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка відбулася ІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених “Екологія. Довкілля. Молодь”, за сприянням Міністерства освіти і науки України та участю науковців Національної академії наук України, викладачів, аспірантів, студентів Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка, Полтавського національного педагогічного університету ім.В.Короленка, Полтавської державної аграрної академії, Інституту проблем природокористування та екології НАН України (м.Дніпропетровськ), Університету Хоенхайм (Німеччина), заступника начальника Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області Ткаченка О.П., голови комісії з питань екології та раціонального природокористування Полтавської обласної ради Шкарбана А.М., голови Громадської Екологічної Ради при Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області Голіка Ю.С.
     На пленарних і секційних засіданнях обговорювались наступні питання:
     - екологічна освіта;
     - просвіта та інформування;
     - природоохоронні технології захисту довкілля.
     Також відбулась презентація монографії ”Регіональна екомережа Полтавщини”, авторами якої є викладачі кафедр екології Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка та Полтавського національного педагогічного університету ім.В.Короленка.

Попередня сторінка