Нещодавно у листопаді 2010 року в рамках Проекту ПРООН/ГЕФ “Зміцнення управління та фінансової стійкості національної системи природоохоронних територій в Україні” на базі навчального центру заповідної справи при Канівському природному заповіднику Київського національного університету імені Т. Шевченка проходили курси підвищення кваліфікації для державних службовців, що працюють у природоохоронній сфері. Спонсор проекту – Глобальний Екологічний Фонд. Національна виконавча агенція – Державна служба заповідної справи Мінприроди України.
    На секційних заняттях розглядалися такі питання: “Сучасна державна політика в сфері природного заповідного фонду, “Методика проектування нових об’єктів ПЗФ”, “Шляхи раціонального природокористування на територіях ПЗФ”, тощо. Заняття проходили в тренінговій формі. До викладання були залучені провідні фахівці КНУ імені Т.Шевченка, Державної служби заповідної справи, Програми розвитку ООН в Україні.
    У вищезазначених курсах підвищення кваліфікації взяли участь представники Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, а саме: завідувач сектором природно-заповідної справи - О.М. Гостудим, який виступив з доповіддю про природно-заповідний фонд Полтавської області; завідувач сектором охорони земельних ресурсів та надрокористування - О.М. Лещенко, головний спеціаліст Миргородського сектору ОНПС – В.Г. Непорада. Зазначені учасники за час навчання склали на відмінно заліки та іспити з основних дисциплін навчальної програми та отримали відповідні свідоцтва про підвищення кваліфікації. Отримані знання та обмін досвідом дають можливість орієнтуватися в сучасних вимогах законодавствах та державній політиці в сфері природокористування.