2 лютого - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ

     2 лютого - Всесвітній день водно-болотних угідь. Це день, з якого в 1971 році розпочала свій відлік Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (відома під назвою Рамсарська конвенція за назвою міста заснування - Рамсар, що в Ірані). 29 жовтня 1996 р. після схвалення Верховною Радою відповідного закону, Україна поновила своє членство з часів СРСР і входить в число 160 країн - Договірних сторін Конвенції. Керівним органом Конвенції є Конференція Договірних сторін, яка проводить свої наради один раз на три роки. Остання – 10-а нарада Конференції Договірних сторін відбулася у жовтні 2008р. у м. Шангвон (Республіка Корея). Наступна Конференція відбудеться у Румунії у липні 2012 року.
    Згідно зі статтею 1 Конвенції під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів‚ боліт, драговин, торфовищ або водойм - природних або штучних‚ постійних або тимчасових‚ стоячих або проточних‚ прісних‚ солонкуватих або солоних‚ включаючи морські акваторії‚ глибина яких не перевищує шість метрів. Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, розроблені критерії, серед яких: типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність угіддя для підтримання біологічного різноманіття регіону, існування ендемічних, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, місце регулярного перебування понад 20 тис. водних птахів, або важливе місце для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів риб тощо. Кожна країна – Договірна сторона Конвенції має заявити до Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення принаймні одне своє угіддя і взяти його під охорону.
    У даний час перелік включає 1970 угідь загальною площею біля 190,7 млн. га. Серед них 33 водно-болотні угіддя міжнародного значення, які розташовані на території України, загальною площею близько 678 тис.га. З них 22 водно-болотних угіддя отримали статус міжнародних у 2003 році
    Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області також надіслані до Мінприроди пропозиції про включення водно-болотних угідь ландшафтних заказників загальнодержавного значення “Сулинський” та “Білецьківські плавні” до Переліку водно-болотних угідь загальнодержавного значення.
    Природа наділила Полтавщину такими унікальними угіддями: відкриті заболочені землі області складають майже 86 тис. га, що дорівнює 2,9 % та 148,3 тис. га – під водою. Це - чарівні Сулинська затока, заплави річок Ворскла, Псел, РЛП “Кременчуцькі плавні”. Тут відбувається нерестовище цінних видів риб, гніздування птахів, розмноження рідких тварин. Вони визначені серед інших українських угідь, як “перспективні для внесення до Рамсарського списку”. Науковці нараховують наявність в таких ареалах понад 130 видів хребетних тварин: 19 видів ссавців, 80 видів птахів, 24 видів риб, плазуни та земноводні. Зустрічаються рідкісні тварини та птахи, занесені до Червоної книги України: чернь білоока, лежень, лебідь малий, гоголь, кулик-сорока, журавель-сірий та інші. У межах Полтавської області розташовано 58 гідрологічних заказників на загальній площі в 15934,64 га, серед них 7 об’єктів загальнодержавного значення, маємо також 3 гідрологічні пам’ятки природи загальною площею 2,4 га.
    Пріоритетами в напрямку відтворення водно-болотних систем на території Полтавської області є виявлення цінних об’єктів, забезпечення їх охороною, а також екологічно безпечне використання їх ресурсів.
    Реалізація на практиці пріоритетів щодо поліпшення збереження водно-болотних угідь можлива лише за умови значних зусиль усіх державних та недержавних відомств та організацій, всього населення країни. І всі ми маємо цього прагнути, бо інакше не зможемо подолати нищівні для довкілля країни тенденції, що можуть вилитись в катастрофічні явища для всієї планети.
    Сподіваємося, що Ви приєднаєтеся до нас і зробите свій внесок у збереження надзвичайно цінних для усіх людей водно-болотних угідь!

Світлана Івашкевичус, головний спеціаліст державного управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області

Попередня сторінка