Щодо забезпечення виконання вимог законодавства у сфері поводження з відходами

    Проблема поводження з відходами залишається однією з найгостріших екологічних проблем України. Нагальність її розв’язання обумовила розгляд цього питання на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося 25 квітня поточного року. Під час зазначеного засідання Президент України наголосив на необхідності створення дієвої системи екологічно безпечного поводження з відходами та підкреслив, що успішне розв’язання вказаної проблеми є передумовою ефективного соціально-економічного розвитку держави.

     У свою чергу, Секретар РНБО України, зокрема, акцентував увагу на пріоритетності утилізації над захороненням відходів, необхідності створення стимулів для переробки відходів, уніфікованих вимог до підприємств – ліцензіатів у сфері поводження з небезпечними відходами. Відсутність таких вимог призводить до тіньового обороту відходів, їх розміщенню недозволених місцях та істотного забруднення навколишнього середовища, підкреслив А.Клюєв.

     Для реалізації зазначених завдань в Україні створені необхідні передумови, у тому числі законодавчі.
     Згідно зі статтею 17 Закону України «Про відходи» суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами зобов’язані:
     д) забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки;
     є) здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів, а також забезпечувати за власний рахунок екологічно обгрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації.

     Стаття 33 Закону встановлює заборону змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія.

     Статтею 32 Закону встановлено заборону передавати чи продавати небезпечні відходи громадянам, підприємствам, установам та організаціям, якщо вони не забезпечують утилізації чи видалення цих відходів екологічно безпечним способом.

     Таким чином, Управління екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, наголошуючи на необхідності забезпечення безумовного виконання зазначених положень законодавства, звертає увагу на пріоритетності утилізації відходів над їх захороненням/видаленням (операціями, що не призводять до утилізації відходів).

     Мінприроди, як органом, який відповідно до визначеної компетенції здійснює ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, видано цілу низку ліцензій на утилізацію небезпечних відходів: Перелік суб’єктів господарювання, які в установленому порядку отримали ліцензії на здійснення утилізації небезпечних відходів.

 

Попередня сторінка