17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами

     Щорічно людство продовжує втрачати 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тон родючих ґрунтів, на яких можна було б отримувати 20 млн. тон зерна. Від опустелювання, деградації земель та посух безпосередньо страждають близько 1,5 мільярдів людей. Щохвилини у світі деградує 10 га ґрунтів; опустелювання зазнають 23 га земель.

     Згадані проблеми є надзвичайно гострими і в Україні. Водною та вітровою ерозією уражені близько 57% території країни. За різними критеріями забрудненими є близько 20% українських земель. Щороку фіксується майже 23 тис. випадків зсувів. Внаслідок абразії руйнується до 60% узбережжя Азовського і Чорного морів та 41% берегової лінії дніпровських водосховищ. Більш як 150 тис. гектарів земель порушені внаслідок гірничодобувної та інших видів діяльності. Кількість підземних і поверхневих карстопроявів становить близько 27 тисяч.
     У 2017 році Урядом створено Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням для координації державної політики у цій сфері. На одному із засідань Координаційної ради за участю представників обласних державних адміністрацій, профільних міністерств, агентств і служб, наукових установ, міжнародних та неурядових організацій проаналізовано стан справ у сфері охорони земель, виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням.
     Урядом країни визначено добровільні національні завдання для досягнення нейтрального рівня деградації земель під егідою Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, на сьогоднішній день існує можливість реалізації практичних проектів для відновлення земель, що зазнали негативних змін за підтримки міжнародних партнерів таких як ГЕФ, ПРООН, ФАО, Світовий банк та ін.
     За результатами кожного засідання Координаційної ради готуються пропозиції та рекомендації по протидії процесам деградації земель, що загрожують національній продовольчій безпеці та водопостачанню в країні, а також щодо поліпшення подальшого виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією ґрунтів та опустелюванням. Такі пропозиції та рекомендації надсилаються Кабінету Міністрів, профільним Комітетам парламенту, науковцям та міжнародним партнерам, які допомагають Україні у вирішенні даної проблеми.

     Серед вищезазначених пропозицій варто відмітити такі:
- внесення змін до законодавства з метою спрощення процедур вилучення, надання, зміни цільового
  призначення земельних ділянок для залісення, уточнення переліку особливо цінних ґрунтів та  вдосконалення механізмів їх збереження, вдосконалення моніторингу земель та ґрунтів;
- затвердити Порядок економічного стимулювання, використання та охорони земель і підвищення
  родючості ґрунтів;
- вжиття додаткових заходів з метою підвищення лісистості та створення громадських сіножатей і   пасовищ;
- проведення інвентаризації земель державної власності у межах прибережних територій та формування
  придатних для залісення земельних ділянок з наступною передачею їх державним та комунальним   лісогосподарським підприємствам;
- збір та актуалізація матеріалів створення (оголошення) територій та об’єктів природно- заповідного
  фонду, їх охоронних зон і земель, зарезервованих для заповідання з метою створення єдиної бази даних, а також занесення відповідного інформаційного шару до Державного земельного кадастру та багато інших.

Стан виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією ґрунтів та опустелюванням можна переглянути за посиланням https://menr.gov.ua/news/32333.html.

Директор Департаменту І.А. Піддубний

 

Попередня сторінка