17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами

17 червня відзначається людством як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами. Цього року він проходитиме під гаслом «Збережемо Землю! Відновимо землі! Разом!».

У рамках Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, Стороною якої є Україна, опустелювання розглядається як деградація земель під впливом будь-яких природних та антропогенних чинників.

Україна приєдналася до Конвенції в 2002 році згідно із Законом України від 4 липня 2002 року № 61-IV.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою покликаний звернути увагу людей на необхідність міжнародного співробітництва для ефективної боротьби з опустелюванням та засухою в природі. Цей процес змушує бити тривогу багатьох вчених, оскільки він загрожує навколишньому середовищу нашої планети. Опустелювання загрожує здоров`ю і благополуччю понад 1 млрд. людей. Питання охорони земель в умовах загострення екологічної ситуації в Україні має стати одним з найважливіших напрямків державної політики, оскільки поліпшення стану землі відкриває значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і забезпечує суттєве оздоровлення екологічних умов життя людини.

Опустелювання - це деградація засушливих грунтів, через яку гинуть родючі землі, пасовища та ліси. На сьогодні воно є однією з найбільш глобальних економічних проблем світу в цілому та України зокрема. Причиною жахливої деградації земель є надмірна неправильна експлуатація грунтів, нераціональна вирубка лісів тощо.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 271-р затверджено Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

Згідно з Національним планом дій у період до 2020 року планується: - створення, відновлення та охорона лісів, у тому числі полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, відповідно до науково обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов, забезпечення лісовпорядкування, інвентаризації, обстеження, моніторингу та обліку; - створення і відновлення сіножатей та пасовищ відповідно до науково обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов; - упорядкування орних земель шляхом виведення з їх складу схилів, земель водоохоронних зон, ерозійнонебезпечних та інших не придатних для розорювання угідь; - прискорення робіт з консервації деградованих, техногенно забруднених та малопродуктивних земель, рекультивації порушених земель; - здійснення протипаводкових, берегоукріплювальних, протиселевих і протизсувних заходів, захисту територій від підтоплення; - створення сприятливих умов для розвитку виробництва органічної продукції та сировини на землях сільськогосподарського призначення; - створення (оголошення) нових та розширення площі існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розроблення регіональних схем та програм розвитку екомережі; - проведення ґрунтово-агрохімічного обстеження та агрохімічної паспортизації земельних ділянок сільськогосподарського призначення; - здійснення природно-сільськогосподарського, протиерозійного, еколого-економічного та інших видів районування (зонування) земель з урахуванням наслідків змін клімату; - розроблення та впровадження сучасних екологічно безпечних, ландшафтно-адаптивних, ґрунтозахисних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій щодо збалансованого використання, охорони і відновлення земель та ґрунтів, запобігання їх деградації; - забезпечення належного функціонування і вдосконалення: системи моніторингу земель та ґрунтів; - підготовка навчальних, науково-популярних та наукових видань з питань охорони та невиснажливого використання земель і ґрунтів, боротьби з їх деградацією та опустелюванням та інші заходи.

Відповідальними за виконання даних заходів є Мінприроди, Мінагрополітики, Держземагентство та інші центральні органи виконавчої влади.

Розв’язання проблем деградації земель та опустелювання можливе лише за умови поєднання зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових установ та експертів, неурядових організацій з тими, хто безпосередньо господарює на землі.

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації закликає громадськість приєднатися до відзначення Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами та долучитися до збереження та невиснажливого використання земельних ресурсів.

провідний спеціаліст відділу експертизи, моніторингу
та зв`язків з громадськістю

І.В. Лебідь

 

Попередня сторінка