Впровадження методики з промислового розвитку

   Київська міська інноваційна галузева організація роботодавців «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва» (далі – Центр) є виконавцем міжнародної ініціативи EU4Environment, що фінансується Європейським Союзом та покликана сприяти збереженню та кращому використанню природного капіталу, підвищенню екологічного добробуту людей і стимулюванню економічного зростання у шістьох країнах Східного партнерства: Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Україні.

    Діяльність Центру в рамках ініціативи в Україні спрямована на впровадження методики Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) «Ресурсоефективне та чисте виробництво» (РЕЧВ) на малих та середніх підприємствах для забезпечення національної промисловості необхідними інструментами сталого розвитку, а також демонстрацію можливостей підвищення конкурентоздатності вітчизняних підприємств за рахунок скорочення непродуктивних витрат енергії, матеріалів і води.

    Як один із інструментів підвищення обізнаності вітчизняних представників малого та середнього бізнесу щодо поняття та практик ресурсоефективного та чистого виробництва, ЮНІДО пропонує в рамках Проекту розпочати для підприємств Полтавської області роботу «Клубу ресурсоефективного виробництва», що надаватиме консультаційно-освітню та технічну підтримку в даному напрямку.
    Метою створення «Клубу ресурсоефективного виробництва» є об’єднання представників підприємств різних галузей промисловості, зацікавлених у власному розвитку та покращенні економічних та екологічних показників. Ідея створення клубів – ознайомлення з інформаційними та навчальними матеріалами, обмін досвідом щодо впровадження енерго- та ресурсоефективних заходів, допомога у розробці програми дій для підприємств-учасників щодо підвищення ефективності споживання ресурсів та скорочення витрат.
    Досвід функціонування Клубів ресурсоефективного виробництва у Харківській та Чернігівській областях доводить, що такий підхід є ефективним інструментом підвищення обізнаності вітчизняних представників малого та середнього бізнесу щодо принципів та практик РЕЧВ.

    Контактні особи: директор Центру ресурсоефективного та чистого виробництва Андрій Ворфоломеєв (тел. +380 44 227 83 78, E-mail: a.vorfolomeiv@recpc.org); координатор у Східному регіоні Іван Омельчук (тел. +380 50 202 86 01, E-mail: i.omelchuk@recpc.org).

Директор Департаменту М.В. Брикульський

 

Попередня сторінка