Розроблено комунікаційну web-систему «Інтерактивний реєстр екологічних проблем Полтавської області»

     Українське громадське об’єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія розробило цифровий проект для інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності громадських екологічних інспекторів «Геоінформаційна, комунікаційна web-система «Інтерактивний реєстр екологічних проблем Полтавської області» з мобільними додатками для пристроїв iOS та Android «EcoinspectorUA», на основі власної, запатентованої в Україні технології побудови інформаційно-комунікаційної інфраструктури «Technology by e-Ecology».


     Громадське об’єднання має відповідний досвід, необхідні наукові розробки, практичні напрацювання у даному напрямку та результати тестової експлуатації в інших регіонах, а отже, впровадження даного проекту зможе забезпечити якісно нові результати природоохоронної діяльності у Полтавському регіоні.
     Голова Українського громадського об’єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія у своїй роботі «Інноваційні підходи до вироблення державної екологічної політики шляхом впровадження інформаційно-комунікаційної інфраструктури е-Екологія» зазначив, що значною мірою вирішити існуючі проблеми у екологічній сфері можна шляхом використання інноваційних підходів та побудови повноцінної інформаційно-комунікаційної інфраструктури у сфері екології, природокористування та охорони навколишнього природного середовища. При чому, з урахуванням зарубіжного досвіду, цікавим є той факт, що саме громадськість може і повинна ініціювати встановлення таких інформаційних взаємозв`язків, а державні управлінці всіх рівнів повинні розуміти, що відсутність якісної та ефективної інформаційної взаємодії органів державної влади з бізнесом або громадськістю, неодмінно призведе до зростання соціальної напруги і як результат – конфлікту інтересів загальнодержавного масштабу з непередбачуваними наслідками.

     Інститутам громадянського суспільства, в свою чергу, необхідно позиціонувати себе як дієвих партнерів держави, які готові брати на себе частину функцій з організації та проведення спільних освітніх, наукових, практичних та інших заходів з метою підвищення рівня якості професійно-орієнтованого інтелектуального капіталу, який залучається до формування та реалізації державної екологічної політики.
     За таких умов, коли ініціативи громадськості підтримуються державою, а громадськість, в свою чергу, підтримує діяльність держави тому, що поінформована належним чином і розуміє необхідність тих чи інших рішень та приймає участь у їх реалізації, побудова сучасної демократичної країни буде відбуватись абсолютно прогнозовано, ефективно та у цивілізований спосіб в рамках, визначених світовою демократичною спільнотою.

В свою чергу, зазначимо, що 20 травня 2019 року під час апаратної наради облдержадміністрації, керівником Державної екологічної інспекції Центрального округу було запропоновано новоствореним об’єднаним територіальним громадам Полтавщини запровадити посади «екологічних шерифів».

Департамент екології та природних ресурсів погоджується з доцільністю використання цифрового проекту «Геоінформаційна, комунікаційна web-система «Інтерактивний реєстр екологічних проблем Полтавської області» з мобільними додатками для пристроїв iOS та Android «EcoinspectorUA», про що повідомив голів об’єднаних територіальних громад області.

     Також зазначимо, що Інтерактивний реєстр екологічних проблем вже працює в 7 регіонах України – Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській областях та в м. Київ. Повідомити про екологічну проблему можна за посиланням http://ecoukraine.org/. Також можна завантажити мобільний додаток.

Заступник
директора Департаменту

О.П. Ткаченко

 

Попередня сторінка