Корпорація «Укрспецтехнології» - об'єднання інноваційних науково-виробничих підприємств та інженерно-будівельних, які ведуть свою діяльність в напрямках розробки і впровадження енергозберігаючих технологій та переробки відходів із отриманням альтернативних енергоносіїв, а саме, в напряму розробки, організації виробництва та застосування в Україні вітчизняного обладнання для плазмово-піролізної переробки різних типів відходів із одночасним отриманням енергоносіїв та електричної енергії. Такі технології і обладнання дозволяють проводити екологічно чисту утилізацію небезпечних відходів (непридатні гербіциди, отрутохімікати, відходи медичних установ, переробної і хімічної промисловості), переробку побутових та інших подібних їм відходів (непридатні шини, відходи сільськогосподарського виробництва і т.і.) із одночасним отриманням газоподібного енергоносія, тепла та електроенергії.
    Враховуючи актуальність вирішення проблем енергозбереження та поводження із відходами, звертаємо увагу зацікавлених підприємств в підтримці корпорації «Укрспецтехнології» в програмах міністерства охорони навколишнього природного середовища України, міністерства житлово-комунального господарства України та інших міністерств та відомств по енергозбереженню і впровадженню новітніх вітчизняних технологій і обладнання для екологічно чистої утилізації різних типів відходів із одночасним отриманням енергоносіїв та електричної енергії, в тому числі по створенню регіональних центрів по утилізації небезпечних відходів.


    адреса корпорації «Укрспецтехнології» 03150, м.Київ, вул. Горького,122, офіс1,
    тел. (044)247-42-55; (044)247-42-06; (044)353-39-98;
    т/ф (044)247-44-57;
    email:vn@vn.com.ua;
    http: www.ukr-st.com