Український центр перепідготовки та навчання запрошує на семінар

У зв’язку з набуттям чинності та вступом в дію цілої низки нових законодавчих та нормативних документів, Український центр перепідготовки та навчання проводить 21 – 22 лютого 2017 року для проектних організацій та підприємств металургійної, хімічної, нафтохімічної, газової, машинобудівної, будівельної, легкої, деревообробної, харчової та сільськогосподарської промисловості, підприємств енергокомплексу, транспорту, зв’язку та комунального господарства України інформаційно-методичний семінар на тему: «Нове у дозвільній системі та механізмах регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні. Зміни у метрологічному та методологічному забезпеченні діяльності вимірювальних лабораторій. Підсумки 2016 року».

У програмі семінару:

1. Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції в частині природоохоронного законодавства. Оцінка впливу на довкілля та інтегрований екологічний дозвіл – нові сучасні підходи у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності в Україні.

2. Стратегічна екологічна оцінка – нова обов’язкова стадія процедури розроблення, затвердження і виконання документів державного планування. Зв'язок між стратегічною екологічною оцінкою, оцінкою впливу на довкілля та екологічною експертизою.

3. Нове у дозвільній системі та механізмах регулювання у сфері охорони атмосферного повітря. Інвентаризація викидів та визначення обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря. Технологічні нормативи викидів забруднюючих речовин для різних виробництв. Встановлення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел.

4. Інструментально-лабораторні вимірювання, пов’язані зі здійсненням інвентаризації та виробничого контролю за дотриманням діючих нормативів в галузі охорони атмосферного повітря. Проекти нових ДСТУ щодо вимірювання параметрів газопилового потоку та скасування чинних відповідних міждержавних стандартів.

5. Зміни до порядку отримання спеціальних дозволів на користування надрами в Україні. Практичні питання процедур отримання та погодження дозволів.

6. Нове у нормативно-правовій базі щодо поводження з відходами та хімічними речовинами в Україні: - нова національна стратегія поводження з відходами; - нова редакція Закону України «Про відходи»; - законопроект «Про упаковку та відходи упаковки»; - нове у дозвільній системі щодо поводження з відходами; - нове у ліцензію ванні у сфері поводження з небезпечними відходами.

7. Новий порядок подання електронної декларації про відходи. Нові електронні форми реєстрових карт та паспортів місць видалення відходів. Порядок ведення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари за типовою формою № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари».

8. Встановлення нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин до водних об’єктів. Організація та здійснення лабораторного контролю за дотриманням нормативних скидів підприємствами. Зміни у метрологічному забезпеченні діяльності вимірювальних лабораторій в умовах дії нових Законів України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та «Про стандартизацію».

9. Організація та здійснення виробничого контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства в галузі поводження з відходами.

10. Нормативна база природоохоронного законодавства в галузі охорони водних ресурсів. Організація та здійснення виробничого контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони водних ресурсів.

11. Порядок проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На семінар запрошуються керівники та фахівці підрозділів з охорони навколишнього середовища підприємств та проектних і науково- дослідних інститутів, співробітники управлінь та відділів з охорони довкілля, проектувальники та розробники розділу ОВНС у проектній документації тощо.

Вартість участі у семінарі (за одного учасника) 3240 грн., без ПДВ, тому що ТОВ «УкрЦПН» платник єдиного податку зі ставкою 5%. Зазначена сума включає: участь у семінарі, комплект нормативно-методичних матеріалів, консультації фахівців та обіди.

Семінар відбудеться 21 – 22 лютого 2017 року в м. Києві у конференц-залі готелю ПРЕДСЛАВА (м. Київ, вул. Предславинська, 51, станція метро «Либідська»).

Початок семінару 21 лютого 2017 року о 9.30, реєстрація з 9.00.

Для участі у семінарі необхідно: заповнити анкету-заявку та надіслати її факсом, або зареєструватись на сайті www.ukrseminar.com та отримати для оплати рахунок-фактуру (при необхідності – Договір).

Кожен учасник отримає Свідоцтво про участь у семінарі.

Для контактів (10.00 – 18.00): тел./факс (044) 249-69-15, (044) 249-79-94..

провідний спеціаліст відділу експертизи, моніторингу
та зв`язків з громадськістю

І.В. Лебідь

 

Попередня сторінка