"Екологічна та промислова безпека при поводженні з відходами виробництва та споживання"

Європейська інтеграція України та розпочаті Урядом адміністративні й економічні реформи потребують від держслужбовців центральної ти місцевої виконавчої влади, посадових осіб місцевою самоврядування та депутатів місцевих рад. високій о професіоналізму та компетентності в повсякденній діяльності.

Враховуючи, що одним із пріоритетних напрямів Мінприроди України « реалізація державної політики у сфері поводження з відходами. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління на базі кафедри екологічної безпеки проводить щоквартальні курси підвищення кваліфікації за 24-годинною програмою на тему «Екологічна та Промислова безпека при поводженні з відходами виробництва та споживання».

В процесі навчання буде розглянуто основні принципи га пріоритети національної екологічної політики в сфері поводження з відходами, законодавче та нормативно-правове забезпечення, проблеми екологічно безпечного поводження з відходами, класифікацію відходів, єдність інформаційного простору в сфері поводження з відходами, життєві цикли відходів, утилізацію вторинної сировини, безпечну технологію рециклінгу відходів, еколого-економічні проблеми у сфері поводження з відходами на державному, територіальному та виробничому рівнях.

Після закінчення навчання слухачі отримають свідоцтво встановленою зразка про підвищення кваліфікації.

Вартість навчання становить 2500 гри. за особу.

Для держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування навчання безкоштовне.

Курси відбудуться з 07 по 09 грудня 2016р. у приміщенні Державній екологічної академії післядипломної освіти та управління за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 корпус 2, м. Київ. 03035.

Реєстрація слухачів - 07 грудня 2016р. о 9-30 год.

Для комплектування групи необхідно до 02 грудня 2016 р. надіслати заявку (е-mail: deabgd@mail.ru, тел./факс 044-206-30-35), зазначивши прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посаду, контактні телефони слухачів.
          

 

 

Попередня сторінка